Tuyển dụng 5 việc làm Tổ Trưởng Sản Xuất tại Hưng Yên trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Minh An
1. Tổ Trưởng Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Minh An
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
2. Trưởng Chuyền Sản Xuất Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
3. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
4. Trưởng Chuyền Sản Xuất SMT MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
5. Quản Đốc Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 26 triệu VNĐ
Chat