Tuyển dụng 11 việc làm Trưởng Phòng Sản Xuất tại Hưng Yên trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
1. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SEWS-Components Việt Nam
2. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Production Control Staff) Công ty TNHH SEWS-Components Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
3. Nhân Viên Sản Xuất Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
4. Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
5. Trưởng Chuyền Sản Xuất Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
6. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
MegaCEO Group
7. Trưởng Chuyền Sản Xuất SMT MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
8. Quản Đốc Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
9. Kỹ Sư Sản Xuất (Production Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
10. Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
11. Kỹ Sư Sản Xuất (Production Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat