Tuyển dụng 47 việc làm chuyên viên thanh toán trong tháng 07/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 47 việc làm chuyên viên thanh toán trong tháng 07/2019 - Trang 2
KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
11. Hỗ Trợ Tác Nghiệp Tín Dụng (Quản Lý Văn Bản Af, Mis) KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
12. Nhân Viên Tín Dụng Sản Phẩm Thế Chấp Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 15 triệu VNĐ
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
13. Phó Phòng Chính Sách Tín Dụng (Credit Policy Deputy Manager) Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
14. Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
15. Quản Trị Tín Dụng (Credit Admin) Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
16. Chuyên Viên Pháp Lý Tín Chấp Thẻ Tín Dụng Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
17. Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai...
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
18. Chuyên Viên Cao Cấp Phê Duyệt Tín Dụng KHDN Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
19. Trưởng Bộ Phận Tác Nghiệp Tín Dụng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
20. Nhân Viên Kiểm Soát Tín Dụng (Credit Control Officer) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
21. Chuyên Viên Xây Dựng Chính Sách Tín Dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
22. Chuyên Viên Tín Dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
23. Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
24. Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
25. Phê Duyệt Tín Dụng Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
26. Quản Lý Hỗ Trợ Tín Dụng Doanh Nghiệp (Corporate Credit Support Manager) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
27. Phó Phòng/Trưởng Bộ Phận Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
28. Trưởng Bộ Phận Tác Nghiệp Tín Dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
29. Giám Đốc Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
30. Nhân Viên Sản Phẩm Thẻ Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat