Tuyển dụng 4 việc làm Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cầu Giấy, Hà Nội] Data Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Sony Electronics Vietnam
2. Data Management Officer Sony Electronics Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
3. Nhân Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
4. Chuyên Viên Cơ Sở Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat