Tìm việc Triển Khai Phần Mềm tại Sơn La trong tháng 01/2020 (186 việc làm)

Công Ty TNHH CBD Robot
1. Machine Learning Intern Công Ty TNHH CBD Robot
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Linagora Vietnam
2. Devops Engineer Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG
3. Nhân Viên IT Phần Cứng Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
4. Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
5. Kỹ Sư Triển Khai Công Nghệ Mạng Bảo Mật Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Senior NodeJS Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Ba Đình, Hà Nội] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Ba Đình, Hà Nội] Nodejs Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
9. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Javascript Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Hà Nội] Senior PHP Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 29 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [HN] Ai Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 42 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Thanh Xuân] Mobile Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Ba Đình] Junior/Pre - Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Cầu Giấy, HN] Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Cầu Giấy] Python Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Nam Từ Liêm] PM Section Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  70 - 80 triệu VNĐ
Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa
18. Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (QC /Tester) Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
19. Phân Tích Nghiệp Vụ (Ba) Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
20. [Highlands Coffee] IT Nso & Store Supports Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat