Tuyển dụng 60 việc làm Toàn thời gian tại Hà Nam trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 60 việc làm Toàn thời gian tại Hà Nam trong tháng 08/2019
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
1. Nhân Viên Phát Triển Dây Chuyền Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
2. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
3. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
4. Chuyên Viên Tín Dụng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng S5 Việt Nam
5. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng S5 Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ WINPRO
6. Giám Sát Bán Hàng (Nhân Viên Thị Trường Sơn) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ WINPRO
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Điện tử Bình Anh
7. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Điện tử Bình Anh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình...
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ WINPRO
8. Giám Sát Bán Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ WINPRO
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cu Tech Việt Nam
9. Quản Lý SMT Công Ty TNHH Cu Tech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH KMW Việt Nam
10. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH KMW Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH KMW Việt Nam
11. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH KMW Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
12. Kỹ Sư Chất Lượng (Qa Engineer) Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
MegaCEO Group
13. Kỹ Thuật Viên (Tool & Die Technician) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
14. Kỹ Thuật Viên (Tool & Die Master) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
15. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
16. Trưởng Phòng Sản Xuất (Production Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 37 triệu VNĐ
MegaCEO Group
17. Kế Toán Thanh Toán (Account Payable) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
MegaCEO Group
18. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
19. Nhân Viên Mua Hàng MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
20. IT Staff MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Chat