Tuyển dụng 87 việc làm Toàn thời gian tại Hà Nam trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 87 việc làm Toàn thời gian tại Hà Nam trong tháng 07/2019
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
1. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
2. Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thực Phẩm Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
3. Chuyên Viên Kế Toán (Senior Staff) Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
4. Nhân Viên Hành Chính (Ga Staff) Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
5. Kĩ Sư (Engineer) Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
6. Nhân Viên IT (IT Staff) Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng S5 Việt Nam
7. Giám Sát Thi Công Công Trình Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng S5 Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
8. Nhân Viên QA Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
9. Nhân Viên Phát Triển Dây Chuyền Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
10. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
11. Nhân Viên Lập Kế Hoạch (Production Planning Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  23 - 35 triệu VNĐ
Công Ty Dược Phẩm Phanam
12. Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc, Phòng Mạch Công Ty Dược Phẩm Phanam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
13. Quản Lý Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  21 - 25 triệu VNĐ
MegaCEO Group
14. Nhân Viên QC MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
MegaCEO Group
15. Kỹ Thuật Viên (Tool & Die Master) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
16. Kỹ Thuật Viên (Tool & Die Technician) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
17. Trưởng Phòng Sản Xuất (Production Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  30 - 37 triệu VNĐ
MegaCEO Group
18. Nhân Viên Nhân Sự MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
19. Trưởng Phòng Kế Hoạch MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 28 triệu VNĐ
MegaCEO Group
20. Trợ Lý Tổng Giám Đốc MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Chat