TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 24 việc làm Kiểm Soát Nội Bộ trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 24 việc làm Kiểm Soát Nội Bộ trong tháng 04/2019
Công ty Cổ phần Đồng Tâm
1. NV Kiểm Soát Nội Bộ - Đồng Tâm

Nhiệm vụ: Kiểm tra việc tuân thủ thực hiện quy trình, quy định của công ty Kiểm tra hiệu quả trong hoạt động của các Đơn vị (CTTV, Chi nhánh, phòng ban) Phát hiện những điểm đơn vị tồn đọng và k ... - [xem chi tiết]

CENTRAL GROUP VIETNAM - FASHION GROUP
2. Quản Lý Lao Động Cấp Cao (Labor Relations Senior Manager) - CENTRAL GROUP

Function: Ensure the implementation of the labor relations policy of the company to minimize the negative impact of employee discipline and collective labor disputes.Establishing, supplementing and ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh
3. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ- Mảng XDCB - Điện Mặt Trời Trung Nam

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Quy trình và Hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên. Kiểm tra chất lượng, ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
4. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ - AATransLogs

Hệ thống các quy trình làm việc Hướng dẫn và theo dõi quá trình thực hiện của phòng ban, bộ phận Báo cáo thường xuyên các trường hợp vi phạm Kiểm soát tính tuân thủ của các phòng ban Đề xuất các giải ... - [xem chi tiết]

Công Ty CP-TM-SX-DV Việt Thương
5. Nhân Viên Giám Sát Nội Bộ - Việt Thương Music

  1. Công tác rà sóat và xây dựng tài liệu, lập báo cáo: – Hỗ trợ sọan thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc; – Rà sóat hệ thống ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
6. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ - API

Thực hiện kiểm tra tính tuân thủ các quy trình nghiệp vụ, thủ tục quản lý tại các Đơn vị, phòng ban được phân công phụ trách. Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục sai phạm, cải tiến quy t ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
7. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ - Tristar Catering

Triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.Tổng hợp báo cáo từng nội dung kiểm soát từ các bếp, tổng hợp kiến nghị và đề xuất hướng giải quyết. ... - [xem chi tiết]

Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn
8. Chuyên Viên Pháp Lý - Kế Hoạch - Kiểm Soát Nội Bộ - TECHGEl

Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty theo kế hoạch đư ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Đồng Tiến
9. Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ - Đồng Tiến Bakery

Trao Đổi Chi Tiết Khi Đến Phỏng Vấn - [xem chi tiết]

CTY TNHH TMDV WHOLEMART
10. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ - WHOLEMART

Kiểm soát định kỳ cửa hàng. Chịu trách nhiệm kiểm soát các cửa hàng được phân công và thực hiện việc chấm điểm KPIs theo Checklist định kỳ. Kiểm soát các rủi ro tại các cửa hàng: Tài chính, hàng tồn ... - [xem chi tiết]

Chat