TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 8 việc làm cpa trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 8 việc làm cpa trong tháng 04/2019
Tập đoàn ITD
1. Kiểm Toán Nội Bộ - ITD Group

ü  Thực hiện công việc kiểm toán nội bộ định kỳ tại Công ty mẹ, các công ty thành viên về số liệu báo cáo tài chính, tính tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của ITD Group và các vấn đề rủi ro t - [xem chi tiết]

Imex Pan Pacific Group Inc Representative Office In HCMC
2. Chuyên Viên Kiểm Soát Chi Phí Tài Chính - IPPG

Kiểm soát COGS có trách nhiệm bao gồm IGM, chi phí hậu cần Kiểm soát giá bán lẻ đảm bảo rằng Tỷ suất lợi nhuận gộp phù hợp với Ngân sách Kiểm soát ngân sách OTB theo tổng số lượng và số lượng. Phân t ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
3. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) - Nam Long

Implement capital mobilization plans when required.Implement monthly management reports to update and monitor financial situation, forecasts and solutions to achieve annual business plans; It also ... - [xem chi tiết]

Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
4. Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính - VinGroup

Tham gia lập ngân sách, kế hoạch tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu của CBLĐ;Kiểm tra, đánh giá tính chính xác, hợp lý của các số liệu đối với các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính của Côn ... - [xem chi tiết]

LOTTE VIET NAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY
5. Trưởng Phòng Kiểm Toán (Audit Senior Manager) - LOTTE VIET NAM SHOPPING

Follow Compliance Director's plan: To conduct theme audits and monitoring for all divisions, departments and stores To investigate, identify mistakes/ fraud/ corruption then provide solutions for imp ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
6. Chuyên Viên Về Thuế (Tax Specialist) - Schneider Electric

Prepare tax report monthly, quarterly, yearly reports includes VAT, CIT, WHT, PIT, Financial Statements, tax returns CIT, PIT and other tax related tasksCheck, control and audit the accounting doc ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán VBP
7. Trưởng Phòng Kế Toán (Manager Senior Accountant) - KẾ TOÁN VBP

– Chỉ đạo, tư vấn, review, giám sát các nhân viên kế toán thực hiện hỗ trợ công việc kế toán của khách hàng; – Tư vấn thuế, tư vấn kế toán cho khách hàng; – Gặp gỡ khách hàng, lập kế hoạch, phân công ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Quân Đội
8. Chuyên Viên Phòng Kiểm Soát Tuân Thủ - MB Bank

Thực hiện đề xuất danh mục, nội dung, phạm vi kiểm tra tuân thủ trên cơ sở chọn mẫu trong phạm vi đơn vị được phân giao phụ trách. Thực hiện kiểm tra hồ sơ, giao dịch thuộc danh mục chọn mẫu, hoặc ... - [xem chi tiết]

Chat