Tuyển dụng 5 việc làm ACCA trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5 việc làm ACCA trong tháng 09/2019
Guru Group
1. Kế Toán Trưởng (Lĩnh Vực F&B) Guru Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Quận 7 - Vĩnh Long] Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  19 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Quận 7] Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
5. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat