TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 35 việc làm tại Tây Ninh

Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
11. Nhân Viên Thủ Kho - Century Corp

* Nhập hàng:Tiếp nhận thông tin hàng hóa nhập kho từ bộ phận thu mua nhập khẩu và KHSXTT, theo dõi tiến độ nhập hàng.Chịu trách nhiệm kiểm tra và tiếp nhận nguyên liệu, thành phẩm nhập kho đảm bảo tính chính xác về qui cách, chủng loại và số lượng hàng hóa giữa thực tế và SAPĐóng dấu kiểm hàng đối với Thành ... - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
12. Trợ Lý Tổng Giám Đốc - Century Corp

Hỗ trợ TGĐ trong các vấn đề đối nội và đối ngoại.Xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản, hợp đồng.Các công việc khác theo yêu cầu của TGĐ. - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
13. Trưởng Phòng Tổng Vụ - Century Corp

Tổ chức kiểm soát công việc tuân thủ các quy định theo hệ thống tài liệu chất lượng ISO 9001 của công ty.Tổ chức kiểm soát công tác an toàn lao động, PCCN và vệ sinh công cộng trong toàn công ty.Tổ chức kiểm soát công tác an ninh trong và vòng ngoài toàn công ty và chi nhánh.Tổ chức kiểm soát đội xe, điều ... - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
14. Trưởng Phòng Kinh Doanh - Century Corp

* Hoạch định:Tham gia cùng Ban TGĐ và trưởng phòng các đơn vị xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng tháng/quý của Phòng KD và của Công ty.Hoạch định chiến lược và tác vụ, tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng được phê duyệt cũng như chủ trương, chỉ đạo của TGĐ.Tổ chức, phân công và quản lý, điều hành, kiể ... - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
15. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Century Corp

Phiên dịch tại hiện trường sản xuất và làm việc tại Văn phòng.Làm việc với chuyên gia, cố vấn người Hoa.Chuyển đổi ngôn ngữ từ chuyên gia đến công nhân kỹ thuật và ngược lại.Dịch các tài liệu từ tiếng Hoa sang Tiếng Việt và ngược lại, phục vụ công việc sản xuất.Hỗ trợ các chuyên gia trao đổi công việc, ý ... - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề