Tuyển dụng 11 việc làm Tran Gia trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
1. Nhân Viên IT Phần Cứng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
2. Kỹ Sư Hệ Thống Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
3. Nhân Viên Marketing Phát Triển Khách Hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
4. Nhân Viên Kinh Doanh CNTT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
5. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Gia Hưng Thịnh
6. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Gia Hưng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia
7. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Trần Gia Anh
8. Quản Lý Siêu Thị Mia.vn Công ty TNHH Trần Gia Anh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Trần Gia Anh
9. Nhân Viên Content Marketing Công ty TNHH Trần Gia Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Trần Gia Anh
10. Trưởng Nhóm Digital Marketing Công ty TNHH Trần Gia Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Trần Gia Anh
11. Lập Trình Viên PHP ( Laravel Or Ci) Công ty TNHH Trần Gia Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat