Tuyển dụng 6 việc làm Thinh Phat trong tháng 01/2020

Công Ty Tư Vấn Dịch Vụ Đại Phát Thịnh
1. Chuyên Viên Phòng Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng Công Ty Tư Vấn Dịch Vụ Đại Phát Thịnh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tư Vấn Dịch Vụ Đại Phát Thịnh
2. Nhân Viên Phòng Sự Kiện, Truyền Thông Công Ty Tư Vấn Dịch Vụ Đại Phát Thịnh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tư Vấn Dịch Vụ Đại Phát Thịnh
3. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Tư Vấn Dịch Vụ Đại Phát Thịnh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quảng Cáo Kim Thịnh Phát
4. Nhân Viên Nhập Dữ Liệu Công Ty TNHH Quảng Cáo Kim Thịnh Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Điện Máy Vạn Thịnh Phát
5. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Điện Máy Vạn Thịnh Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Máy Vạn Thịnh Phát
6. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Điện Máy Vạn Thịnh Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat