Tuyển dụng 47 việc làm Seabank trong tháng 04/2020

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
1. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hà Nam, Thái Bình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nam...
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
2. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Hà Nam, Thái Bình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nam...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
5. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
6. [Seabank] Giao Dịch Viên/ Giao Dịch Viên Cao Cấp - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
7. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 25 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
8. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
9. Chuyên Viên Quỹ - Khu Vực Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
11. [Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Khu Vực Hải Phòng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Chat