Tuyển dụng 88 việc làm Project Manager trong tháng 11/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Project Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  35 - 60 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Global Jet Commerce
2. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công Ty TNHH Global Jet Commerce
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HCM] - PROJECT MANAGER Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  45 - 57 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [HCM] Project Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Project Manager (PM) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [HCM] Bridge Project Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  35 - 50 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Innovo
7. Product Manager Acting Project Manager Công Ty Cổ Phần Innovo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 27 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
8. Mobile Project Leader Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam
9. Quản Lí Dự Án (Project Controller) Công Ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Gem Digital Marketing Agency
10. Trợ Lý Dự Án (Project Assistant) Gem Digital Marketing Agency
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Asian Tech
11. Project Manager Công Ty TNHH Asian Tech
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH bbv Việt Nam
12. Quản Lý Dự Án (Project Manager ) Công ty TNHH bbv Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Dxc Vietnam
13. IT Project Manager Dxc Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Axon Active Việt Nam
14. Project Manager (IT Industry) Công ty TNHH Axon Active Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sức bật
15. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty TNHH Sức bật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
AmigoGroup
16. Quản Lý Dự Án (Project Manager) AmigoGroup
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Relipa
17. IT Project Manager Công ty TNHH Relipa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần V-Next
18. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  46 - 47 triệu VNĐ
Công ty TNHH truyền thông Tomato Việt Nam
19. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty TNHH truyền thông Tomato Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần DAC Tech Việt Nam
20. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty Cổ phần DAC Tech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat