Tuyển dụng 5 việc làm Phiên Dịch Viên tại Hưng Yên trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
1. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
2. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
3. Phiên Dịch Nhật Anh Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
4. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
5. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Kế Toán Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat