Tuyển dụng 148 việc làm Phiên Dịch Viên trong tháng 11/2019

Global Links Asia Co., Ltd
1. Thực Tập Sinh Ngôn Ngữ Global Links Asia Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Hà Nội] IT Communicator (Senior) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gia công Răng Thời đại Kỹ Thuật Số
4. Thông Dịch Viên Công ty TNHH Gia công Răng Thời đại Kỹ Thuật Số
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Phiên Dịch Nhà Máy Anh - Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Gốm Sứ Kim Trúc
6. Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Gốm Sứ Kim Trúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Manpower Việt Nam
7. Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Công ty TNHH Manpower Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH SAMJU VINA
8. Phiên Dịch Viên Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SAMJU VINA
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
9. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd.
10. Thư Ký Và Phiên Dịch (Thư Ký Và Phiên Dịch) Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sportech Garment
11. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Sportech Garment
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
12. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
13. Phiên dịch Tiếng Nhật Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH GMG Việt Nam
14. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH GMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH BBQ VIệt Nam
15. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH BBQ VIệt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Phước...
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần quản lý quỹ AIC
17. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần quản lý quỹ AIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Phiên Dịch Nhật - Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  18 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Phiên Dịch Nhật - Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  18 - 19 triệu VNĐ
Chat