Tuyển dụng 115 việc làm Phiên Dịch Viên trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Xử Lý Môi Trường Water Care
1. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Ty TNHH Xử Lý Môi Trường Water Care
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Mishow Việt Nam
2. Nhân Viên Phiên Dịch (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật) Công Ty TNHH MTV Mishow Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Định] Biên Phiên Dịch Hỗ Trợ Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
4. Phiên Dịch Viên TA / Phiên Dịch TH (English Translator / Interpreter Korean) Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
5. Phiên Dịch Viên Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Youngnam Vina
6. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH Youngnam Vina
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Primetech Vina
7. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH Primetech Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka
8. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Everrise Việt Nam
9. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH Everrise Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ego Việt Nam
11. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công Ty TNHH Ego Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dệt May Better
12. Nhân Viên Phiên Dịch 1 Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt May Better
13. Nhân Viên Phiên Dịch 2 Công Ty TNHH Dệt May Better
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
14. Cán Bộ Phiên Dịch Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
16. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam
17. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần SG Fintech
18. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gigalane
19. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Gigalane
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Thanh
20. Biên Phiên Dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Thanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat