Tuyển dụng 150 việc làm phiên dịch viên trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 150 việc làm phiên dịch viên trong tháng 07/2019
Công Ty TNHH Cọc Ống Kiến Hoa - Đất Việt
1. Phiên Dịch Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Cọc Ống Kiến Hoa - Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Doanh nghiệp NewLand ADS
2. Nhân Viên Phiên Dịch Indonesia Doanh nghiệp NewLand ADS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Dương] Phiên Dịch Nhật - Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Thông Dịch Ngành IT - IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - Tiếng Nhật Mảng IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư vấn Đồng Thịnh
7. Nhân Viên Dịch Thuật Công ty TNHH Tư vấn Đồng Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
8. [ Định Quán - Đồng Nai ] Phiên Dịch Tiếng Thái Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Tân Bình] - Giáo Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Tân Bình] Giáo viên dạy tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn
11. Giáo Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
13. Giáo Viên Nhật Ngữ Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ TVC
14. Giáo Viên Tiếng Nhật Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ TVC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Quận 12-HCM] IT communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Quận 4] IT Comtor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Long An] Thông Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Q1, HCM] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Phiên Dịch Tiếng Nhật (Japanese Interpreter) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat