Tuyển dụng 2 việc làm Ntea Viet Nam trong tháng 11/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NTEA VIỆT NAM
1. Trưởng Nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NTEA VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN NTEA VIỆT NAM
2. Trưởng Nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NTEA VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat