Tuyển dụng 8 việc làm Lương Cao tại Khánh Hòa trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cam Ranh] Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Khánh Hòa] Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư VCN
3. Chuyên Viên Kế Toán Công ty cổ phần đầu tư VCN
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư VCN
4. Chuyên Viên Thiết Kế Kiến Trúc Công ty cổ phần đầu tư VCN
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 16 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư VCN
5. Chuyên Viên Phát Triển Dự Án Công ty cổ phần đầu tư VCN
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư VCN
6. Chuyên Viên Pháp Chế - Hành Chính Công ty cổ phần đầu tư VCN
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư VCN
7. Kỹ Sư Kết Cấu Công ty cổ phần đầu tư VCN
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 13 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Kinh Doanh Vinfast
8. Quản Đốc Showroom Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Kinh Doanh Vinfast
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat