Tuyển dụng 12 việc làm Kỹ Sư Điện toàn thời gian tại Hải Phòng trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên
1. Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh
2. Kỹ Sư Thủy Lực Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Ls Metal Vina
3. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Ls Metal Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên
4. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
5. Kỹ Sư Hiện Trường Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Khởi Đạt
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
6. Kỹ Sư Điện Công Ty Cổ Phần Cơ Điện NNC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko
7. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Việt Nam Kandenko
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
8. Kỹ Sư Điện Phòng Bảo Trì Bảo Dưỡng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
9. Kỹ Sư Điện (Electrical Automation Engineer) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiền Lê
10. Kỹ Sư Nông Nghiệp Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiền Lê
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
11. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
12. Kỹ Sư Thử Nghiệm CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat