Tuyển dụng 2 việc làm Kế Toán Quản Trị tại Hưng Yên trong tháng 04/2020

 Công Ty TNHH VP Sky Vina
1. Kế Toán Thuế Công Ty TNHH VP Sky Vina
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hà Nội
2. Kế Toán Thuế Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat