Tuyển dụng 3 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Quảng Nam trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH LD May Như Thành
1. Đào Tạo May Công Ty TNHH LD May Như Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
2. Ban Giám Đốc Chi Nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CCI Việt Nam
3. Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự (Assistant Human Resources Manager) Công ty TNHH CCI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat