Tuyển dụng 3 việc làm Chuyên Viên Đào Tạo tại Quảng Nam trong tháng 01/2020

X2 Hội An Khách Sạn Và Biệt Thư Ven Sông
1. Quản Lý Đào Tạo (Training Manager) X2 Hội An Khách Sạn Và Biệt Thư Ven Sông
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LD May Như Thành
2. Đào Tạo May Công Ty TNHH LD May Như Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH CCI Việt Nam
3. Nhân Viên Đào Tạo Công ty TNHH CCI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat