Tuyển dụng 36 việc làm Cộng Tác Viên Thu Nợ tại Hà Nội trong tháng 03/2020

 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mes Lab
1. Cộng Tác Viên Telesales Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mes Lab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH EAS Việt Nam
3. [Eas Việt Nam] Cộng Tác Viên Bán Hàng Công ty TNHH EAS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/06/2020
 • Mức lương:
  2 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xử Lý Nợ Thành Công
4. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Cho Ngân Hàng Công Ty TNHH Xử Lý Nợ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hà Nội
5. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý Tín Chấp Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến - Hà Nội
6. Nhân Viên Giao Hàng Thu Tiền Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh
7. Nhân Viên Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Luật TNHH Everest
8. Cộng Tác Viên Công Ty Luật TNHH Everest
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ NEWSTAR
9. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ NEWSTAR
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Flamingo Group
10. Cộng Tác Viên Nhập Liệu Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
11. Nhân Viên Xử Lý Nợ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đông Dương
12. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
13. Cộng Tác Viên SEO Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
14. Cộng Tác Viên Tương Tác Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
15. Cộng Tác Viên Ngôn Ngữ Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
16. Cộng Tác Viên Trực Fanpage Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần V-Next
17. Cộng Tác Viên Truyền Thông Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Một thành viên BIOSEED Việt Nam
18. Cộng Tác Viên Bán Hàng Nông Nghiệp Công ty TNHH Một thành viên BIOSEED Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tạp Chí Thương Gia
19. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Tạp Chí Thương Gia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
20. Cộng Tác Viên Telesales Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  1 - 4 triệu VNĐ
Chat