Tuyển dụng 4 việc làm Trưởng Phòng Tín Dụng tại Hà Nội trong tháng 04/2020

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
1. Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
2. Nhân Viên Tác Nghiệp Tín Dụng Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
3. Trưởng Phòng An Ninh Thông Tin Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
4. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Chat