Tuyển dụng 17 việc làm Chuyên Viên Đào Tạo tại Hà Nội trong tháng 04/2020

WebProvise, Inc.
1. Full-Stack Developer WebProvise, Inc.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
2. [Hà Nội] Chuyên Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phương Mai
3. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phương Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Max Việt Nam
4. Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Công ty Cổ phần Max Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Phúc Lộc
5. Chuyên Viên Đào Tạo Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Phúc Lộc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH DƯỠNG SINH VIỆN
6. Chuyên Viên Đào Tạo Chuyển Giao Công Nghệ Spa CÔNG TY TNHH NGŨ HÀNH DƯỠNG SINH VIỆN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
7. Chuyên Viên Chính Đào Tạo Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
9. Chuyên Viên Đào Tạo Sản Phẩm IT (Mos, Ic3, Ic3 Spark) Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
10. Chuyên Viên Điều Phối Đào Tạo Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
11. Nhân Viên Phòng Đào Tạo Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
12. Nhân Viên Hỗ Trợ Đào Tạo Ứng Dụng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
13. Trưởng Phòng Đào Tạo Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Friendship Sài Gòn
14. Nhân Viên Tuyển Dụng- Đào Tạo Công ty TNHH Friendship Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
15. Thực Tập Sinh Đào Tạo Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
16. (HN10) Viettel Chăm Sóc Khách Hàng Được Đào Tạo Từ Đầu (Cầu Giấy) Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
17. Trưởng Phòng Liên Kết Đào Tạo Trường Học (Schools - Link Manager) Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat