Tìm việc Vận Hành Máy tại Đà Nẵng trong tháng 12/2019 (1 việc làm)

Công ty TNHH Sức Trẻ
1. Công Nhân Vận Hành Máy Công ty TNHH Sức Trẻ
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    05/01/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat