Tuyển dụng 6 việc làm Thợ Bảo Trì tại Đà Nẵng trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Cơ Khí Sơn Thông
1. Thợ Cơ Khí Công ty TNHH Cơ Khí Sơn Thông
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cơ Khí Sơn Thông
2. Thợ Kỹ Thuật Công ty TNHH Cơ Khí Sơn Thông
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng
3. Thợ Sửa Chữa Động Cơ Ô Tô Công Ty Cổ Phần Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV May Mặc Và In Thêu Anh Kiệt Việt Nam
4. Thợ In Công Ty TNHH MTV May Mặc Và In Thêu Anh Kiệt Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV May Mặc Và In Thêu Anh Kiệt Việt Nam
5. Thợ Pha Mực In Công Ty TNHH MTV May Mặc Và In Thêu Anh Kiệt Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Đà Nẵng Star
6. Nhân Viên Bảo Trì Khách sạn Đà Nẵng Star
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat