Tìm việc Thẩm Định Tín Dụng trong tháng 12/2019 (25 việc làm)

Ngân Hàng TMCP VPBank
2. Chuyên Viên Tín Chấp KHCN Ngân Hàng TMCP VPBank
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
3. (Quảng Ninh) Chuyên Viên Tái Thẩm Định Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
4. Nhân Viên Thẩm Định Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
5. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Finstar Fintech
6. Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Vay Công ty TNHH Finstar Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
7. Nhân Viên Tài Vụ Biết Tiếng Trung Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
8. Nhân Viên Kiểm Soát Công Ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bản Việt
9. Chuyên Viên Định Giá Tài Sản Đảm Bảo Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Providence Financial
10. Nhân Viên Thẩm Định Công ty TNHH Providence Financial
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
11. Giao Dịch Viên / Thẩm Định Viên Ngân Hàng/Tài Chính Trực Tuyến Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
12. Chuyên Viên Thẩm Định Giá Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam
13. Chuyên Viên Tư Vấn Thẩm Định Giá Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
14. Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Đầu Tư Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Finstar Fintech
15. Nhân Viên Thẩm Định / Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Finstar Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
16. Trợ Lý Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
17. Quản Lý Khách Hàng Chuyên Trách Thẻ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
18. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
19. Trưởng Bộ Phận Tái Thẩm Định & Định Giá Tài Sản Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
20. Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat