Tìm việc Ruby tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 (9 việc làm)

Công Ty Cổ Phần Vnetwork
1. Nhân Viên Lập Trình Công Ty Cổ Phần Vnetwork
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
2. Devops Engineer (Ruby, Python) Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
3. Full Stack Developer (Ruby) Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Quận 3, HCM] PHP Or Ruby Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Junior, Senior Developer (PHP Or Ruby) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Quận 3, HCM] Junior, Senior Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Quận 3, HCM] PHP Or Ruby Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Quận 3] Senior PHP Or Ruby Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Quận 3] Junior PHP Or Ruby Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
Chat