Robust Tech House

Robust Tech House

Công nghệ thông tin
We are a very exciting and innovative Financial Tech startup (http://www.robusttechhouse.com/) building next-generation Financial applications across E-Commerce, Trading, Portfolio Management, Wealth Management, Banking etc. We will re-invent the FinTech landscape in Asia.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2014

Founded

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Increase Your Value High Visibility Build Awesome products We Empower You To Be Successful Competitive Compensation

Party

Thể thao

Team building

Bóng đá

Du lịch

Câu lạc bộ

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo