Tìm việc Quản Trị Rủi Ro trong tháng 12/2019 (28 việc làm)

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
2. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Trưởng Phòng Tài Chính – Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  27 - 40 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
4. Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Tín Dụng (Credit Risk Analyst) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
5. Quản Lý Tài Chính (Finance Manager) Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
6. Thực Tập Sinh Khối Quản Trị Rủi Ro (Risk) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP SX TM SMC Long An
7. Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Công ty CP SX TM SMC Long An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bản Việt
8. Hội Sở - Nhân Viên Quản Lý Rủi Ro Vận Hành / Thị Trường Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bản Việt
9. Hội Sở - Phó Phòng Quản Lý Rủi Ro Thẻ Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
10. Quản Lý Rủi Ro (Risk Management Manager) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
11. Chuyên Viên Pháp Chế Và Tuân Thủ (Legal & Compliance Senior Officer) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Luật Sunlaw
12. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Pháp Lý Tại Địa Bàn - KV Miền Bắc Công Ty Luật Sunlaw
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
13. Giao Dịch Viên / Thẩm Định Viên Ngân Hàng/Tài Chính Trực Tuyến Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
14. Chuyên Gia Đánh Giá (Claim Assessment Senior Specialist) Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Tuấn Ân
15. Phó Ban Quản Trị Rủi Ro Tập đoàn Tuấn Ân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân Hàng Bank Of China (Hong Kong) Limited - Chi Nhánh Thànhphố Hồ Chí Minh
16. Nhân Viên Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Bank Of China (Hong Kong) Limited - Chi Nhánh Thànhphố Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
17. Chuyên Viên Nghiệp Vụ Tín Dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
19. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Nội Bộ Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
20. Giám Đốc Ngân Hàng Số Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat