TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 21 việc làm Quản Trị Rủi Ro trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 21 việc làm Quản Trị Rủi Ro trong tháng 04/2019
Ngân hàng HSBC Việt Nam
1. Quản Lý Trợ Lý Điều Tra (Triage Investigation Assistant Manager) - HSBC

• Principal point of referral for all relevant investigations, which may originate from various internal or external sources.• Continuously monitor and action requests that arrive in the enquiries inb ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng HSBC Việt Nam
2. Quản Lý Rủi Ro Gian Lận (Fraud Risk Manager) - HSBC

• Directly influence the operational effectiveness of the functional/functional unit• Co-ordinate and manage projects. Typically, works on large, moderately complex projects/assignments• Management re ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
3. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Và Tuân Thủ CNTT - OCB

Xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống theo các tiêu chuẩn ITIL, ISO 27001, PCI-DSS.Xây dựng và cải tiến các văn bản định chế CNTT.Xây dựng kế hoạch và thực hiện đánh giá rủi ro hoạt động, các ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
4. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Tổng Hợp - OCB

Tham gia xây dựng khẩu vị rủi ro cho ngân hàng;Thực hiện quản lý và phân bổ khẩu vị rủi ro, phân bổ Vốn;Thực hiện tính CAR theo TT41, TT36;Tham gia thực hiện quy trình ICAAP;Thực hiện giám s ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
5. Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng - OCB

1. Xây dựng Chính sách tín dụng chung cho toàn hệ thống ngân hàngThu thập tổng hợp thông tin về các Chính sách, quy định hiện tại của OCB cũng như của pháp luật liên quan đến Chính sách tín dụng dự ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
6. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường & Thanh Khoản - OCB

Theo dõi và giám sát việc tuân thủ quản lý rủi ro thị trường & thanh khoản phát sinh trong hoạt động kinh doanh của các phòng ban có liên quan.Thực hiện xác định các rủi ro liên quan thị trường và ... - [xem chi tiết]

KPMG Limited
7. Tư Vấn / Quản Lý Cấp Cao - Quản Lý Rủi Ro Tài Chính, Nền Tảng Định Lượng (Senior Consultant/Manager - Financial Risk Management, Quantitative Background) - KPMG

KPMG’s Financial Risk Management (FRM) banking advisory team advises clients on the development and implementation of risk management policies, systems, tools and controls. The scope of the work cov ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
8. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản - SHB

Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình nội bộ về quản lý rủi ro thanh khoản (các quy định, quy trình quản lý theo dõi kỳ hạn đối với tài sản nợ, tài sản có Xây dựng phương pháp đo lường, đánh g ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
9. Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ - Nam Long

Hoạch định các biện pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính. Dựa trên các thông tin điều hành về kế hoạch kinh doanh, tài chính và kế toán năm được cập nhật liên tục từ Ban TGĐ, thực hiện công tác đánh - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Đầu tư Văn Phú - Invest
10. Chuyên Viên Tài Chính Cao Cấp - Văn Phú - Invest

1. Kế hoạch kinh doanh (KHKD), kế hoạch ngân sách (KHNS) và kế hoạch tài chính (KHTC) Trực tiếp tham gia lập KHKD, KHNS, KHTC của Tập đoàn, định kỳ hàng tháng/qúy, tiến hành cập nhật số liệu và đưa ... - [xem chi tiết]

Chat