Tìm việc Quản Trị Rủi Ro trong tháng 02/2020 (22 việc làm)

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
1. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
2. Trưởng Phòng Tài Chính Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
3. Chuyên Viên Định Giá Và Quản Lý Rủi Ro - MSB Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo Vietimg
4. Nhân Viên Tài Chính Công Ty TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo Vietimg
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
5. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài Di Động Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
6. Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Gemadept
7. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Công ty Cổ phần Gemadept
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Bảo hiểm PVI
8. Phó Trưởng Ban Giải Quyết Khiếu Nại Và Quản Lý Rủi Ro Tổng công ty Bảo hiểm PVI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
9. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ & Quản Trị Rủi Ro Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mỹ Kim
10. Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mỹ Kim
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 35 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
11. Giám Đốc Ngân Hàng Bán Lẻ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
12. Chuyên Viên Cao Cấp Định Chế Tài Chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
13. Giám Đốc Ngân Hàng Số Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
14. Chuyên Gia Quản Lý Và Kinh Doanh Sản Phẩm Quản Lý Dòng Tiền Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
15. Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Trực Tiếp Bảo Hiểm - Đầu Tư Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
16. Thực Tập Sinh Phát Triển Sản Phẩm Công Nghệ Số Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
17. Chuyên Gia/Chuyên Viên Cao Cấp Định Chế Tài Chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
18. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
19. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín( Sacombank)
20. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín( Sacombank)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat