Tìm việc Nhân Sự tại Hà Nội trong tháng 01/2020 (175 việc làm) - Trang 9

Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
81. Trưởng Phòng Chính Sách Tiền Lương Và Đãi Ngộ Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
82. Trưởng Phòng Chiến Lược Phát Triển Tổ Chức Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
83. Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
84. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
85. Nhân Viên Bảo Lãnh Thanh Toán Bảo Hiểm Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
86. Chuyên Viên Đào Tạo (Phòng Tổng Đài/CSKH) Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
87. Chuyên Viên KPI Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Rạp Chiếu Phim Beta Cineplex
88. Thực Tập Sinh Phòng Nhân Sự Rạp Chiếu Phim Beta Cineplex
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Mediamart Việt Nam
89. Chuyên Viên Nhân Sự Phụ Trách C&B Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
90. Trưởng Phòng Đào Tạo Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
91. Phó Phòng HRBP Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
92. Trưởng Phòng Chính Sách Tiền Lương Và Đãi Ngộ Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
93. Trưởng Phòng Chiến Lược Phát Triển Tổ Chức Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
94. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
VinPro
95. Thực Tập Sinh Nhân Sự VinPro
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Chat