Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa Kỹ Sư Cầu Nối tại Lào Cai. Có 24 việc làm Kỹ Sư Cầu Nối trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa Kỹ Sư Cầu Nối tại Lào Cai. Có 24 việc làm Kỹ Sư Cầu Nối trong tháng 07/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Quận 1] - Admin - Thông Dịch Ngành IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
CO-WELL ASIA Co .,LTD
3. Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE) CO-WELL ASIA Co .,LTD
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DEK Technologies Vietnam
4. Networking/Linux Software Developer Công ty TNHH DEK Technologies Vietnam
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
5. Brse Tiếng Nhật N2 Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần HBLab
6. Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE) Công ty Cổ phần HBLab
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 60 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dolphin Technology Vietnam Center
7. Kỹ Sư Thiết Kế & Thẩm Định ( Design & Verification Engineer) Công ty TNHH Dolphin Technology Vietnam Center
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần JVB Việt Nam
8. Kỹ Sư Cầu Nối (Brse/Comtor) Công ty cổ phần JVB Việt Nam
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Lecle Vietnam
9. Bridge Software Engineer Lecle Vietnam
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ominext Jointstock Company
10. [HCM] Kỹ Sư Cầu Nối Ominext Jointstock Company
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Rikkeisoft
11. Kỹ Sư BrsE Công ty TNHH Rikkeisoft
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
12. Kỹ Sư BrSE Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  46 - 47 triệu VNĐ
Neos Vietnam International Co., Ltd
13. Kỹ Sư Cầu Nối BrSE Neos Vietnam International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
14. Kĩ Sư Cầu Nối /Brse Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  48 - 66 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [HN] Kỹ Sư Cầu Nối - Brse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  22 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Kỹ Sư Cầu Nối Brse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  35 - 65 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Kỹ Sư Cầu Nối- BrSE Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 57 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Hà Nội] - Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Nal Việt Nam
20. Nhân Viên BrSe Tiếng Nhật Công ty Cổ phần Nal Việt Nam
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat