Tìm việc Kế Toán/kiểm Toán tại Bình Dương trong tháng 12/2019 (93 việc làm)

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
1. [Bình Dương] Các Vị Trí Nhân Viên Văn Phòng Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Kế Toán Trưởng Lĩnh Vực Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Tổng Công Ty XNK Ô Tô Miền Nam
4. Kế Toán Nội Bộ Tổng Công Ty XNK Ô Tô Miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Tan Hung Phat Co., Ltd
5. Nhân Viên Kế Toán Nhập Liệu Tan Hung Phat Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Tân Uyên] Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Bình Dương] Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Kế Toán Trưởng Tiếng Hoa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Bình Dương] Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Hoa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
12. [Bình Dương] Nhân Viên Thu Ngân Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần KBM
13. Nhân Viên Kiểm Đếm Hàng Hóa Công Ty Cổ Phần KBM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Vsip 2] Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Bình Dương] Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Bến Cát] Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
19. Chuyên Viên Vận Hành - Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Bình Dương] Kế Toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Chat