Tuyển dụng 19 việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Dong-A Bestech Vina
1. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Dong-A Bestech Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Bình Dương] Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Vsip 2, Bình Dương] Nhân Viên Kế Toán Thời Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Kế Toán Nội Bộ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Equal Việt Nam
7. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Equal Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Việt Hương
8. Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP Việt Hương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Cắt May Sofa Hoa Sen
9. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Cắt May Sofa Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 13 triệu VNĐ
Công ty CP Việt Hương
10. Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công ty CP Việt Hương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
11. Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Cắt May Sofa Hoa Sen
12. Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Cắt May Sofa Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Thuận An, Bình Dương] Kế Toán Nội Bộ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
14. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Young Chain
15. Kế Toán Nội Vụ Công Ty TNHH Young Chain
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM DV Xuất Nhập Khẩu Gia Phan
16. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH SX TM DV Xuất Nhập Khẩu Gia Phan
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
17. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
18. Kế Toán Thanh Toán Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mộc Lục
19. Kế Toán Viên Công ty TNHH Mộc Lục
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat