Tìm việc Công Nghệ Thông Tin toàn thời gian tại Hà Nội trong tháng 01/2020 (487 việc làm) - Trang 6

Công Ty Linagora Vietnam
51. Devops Engineer Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Linagora Vietnam
52. Android Developer Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Linagora Vietnam
53. Java Developer Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Linagora Vietnam
54. Full Stack Javascript Developer Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ
Công Ty Linagora Vietnam
55. IT Business Analyst Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 38 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. [Thanh Xuân, Hà Nội] Mobile Developers Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
57. [Thanh Xuân, Hà Nội] PHP Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. [Hà Nội] .NET Lead Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Pushsale.vn
59. IT .NET Core Microservice Công Ty TNHH Công Nghệ Pushsale.vn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
60. Lập Trình Viên .Net Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
61. QA - Tester Phần Mềm Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
62. Fresher Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
63. [Ba Đình, Hà Nội] Junior Java Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
64. [Ba Đình - HN] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
65. [Nam Từ Liêm] Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
66. Angular Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
67. IT Security Operations Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
68. IT Security Admin IT Risks and Compliance Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Workway
69. Thực Tập Sinh Phân Tích Nghiệp Vụ Công Ty Cổ Phần Workway
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
70. [Viettel HN] Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ - HN16 Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Chat