Tìm việc Công Nghệ Thông Tin toàn thời gian tại Hà Nội trong tháng 01/2020 (487 việc làm) - Trang 5

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
41. [Nam Từ Liêm, HN] PM Section Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  40 - 80 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. [Hà Nội] .NET Leader Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. [Hà Nội] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. [Hà Nội] .NET Developers Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. Nam Từ Liêm - Hà Nội - Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 38 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. [HN] Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  17 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. [Thanh Xuân, HN] Junior Android/Ios Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  16 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
48. [Ba Đình, HN] Junior Java Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. [Ba Đình, HN] Junior NodeJS Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. Thanh Xuân – Hà Nội - PHP Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. [Nam Từ Liêm, HN] Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
53. [Thanh Xuân, HN] Ios Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  18 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
54. [Thanh Xuân, HN] PHP Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
55. Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. [Hà Nội] Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Usol Việt Nam
57. Lập Trình Viên C# .NET /Java Công ty TNHH Usol Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
58. Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin & Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. [Hà Nội] Junior Android/Ios Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharvina
60. Nhân Viên IT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharvina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 15 triệu VNĐ
Chat