Tuyển dụng 3 việc làm Y Te Viet My trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 3 việc làm Y Te Viet My trong tháng 10/2019
Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Việt Mỹ
1. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ + Thu Ngân Phòng Khám Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Việt Mỹ
2. Phiên Dịch Tiếng Anh Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Việt Mỹ
3. Kỹ Thuật Viên Phục Hồi Chức Năng Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Chat