Tuyển dụng 8 việc làm Y Duoc trong tháng 12/2019

Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
2. Dược Sĩ Nghiên Cứu Bào Chế Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
3. Nhân Viên Marketing Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Dược Permed
4. Chuyên Viên Marketing Online Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Y Dược Permed
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế IMC
5. Chuyên Viên Thiết Kế Công ty TNHH tư vấn y dược quốc tế IMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharvina
6. Nhân Viên Tư Vấn Y Dược Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharvina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Vimedimex Group
7. Chuyên Viên Y Dược Vimedimex Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
8. Nhân Viên Tư Vấn Y Dược Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat