Tuyển dụng 3 việc làm Vista trong tháng 12/2019

Khách Sạn Grand Vista Hà Nội
1. Giám Sát Tiền Sảnh Khách Sạn Grand Vista Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Grand Vista Hà Nội
2. Giám Sát Nhà Hàng Khách Sạn Grand Vista Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Grand Vista Hà Nội
3. Nhân Viên Phục Vụ Khách Sạn Grand Vista Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat