Tuyển dụng 4 việc làm Viet Building Co Ltd trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
1. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    29/11/2019
  • Mức lương:
    12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    24/11/2019
  • Mức lương:
    Từ 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
3. Kế Toán Bán Hàng Kiêm Lễ Tân Tòa Nhà Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    24/11/2019
  • Mức lương:
    5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
4. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    24/11/2019
  • Mức lương:
    15 - 25 triệu VNĐ
Chat