Tuyển dụng 3573 việc làm tư vấn viên trong tháng 07/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 3573 việc làm tư vấn viên trong tháng 07/2019 - Trang 6
Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới
51. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Khóa Học Trực Tuyến - Telesale Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Trung tâm Anh Ngữ học thuật ALT IELTS Gia sư
52. Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Trung tâm Anh Ngữ học thuật ALT IELTS Gia sư
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
53. Cán Bộ Tuyển Sinh Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
54. [Phú Thọ] - Nhân Viên Tư Vấn/ Kinh Doanh Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
55. (Bắc Ninh) - Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Hệ thống đào tạo Anh Ngữ English Garden
56. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ thống đào tạo Anh Ngữ English Garden
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 10 triệu VNĐ
Alphanam Group
57. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Long Biên Alphanam Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam
58. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
59. Tân Bình - Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học Tiếng Anh Online Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn
60. Cán Bộ Tuyển Dụng Nguồn Xuất Khẩu Lao Động Và Du Học Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 25 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
61. Nhân Viên Tuyển Sinh Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới
62. Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Topica - Telesales Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới
63. Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Telesales Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bph Việt Nam
64. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty TNHH Bph Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP học thuật Equest
65. Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty CP học thuật Equest
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
66. Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
67. Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
70. Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Ô Tô Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat