Tuyển dụng 1 việc làm Trưởng Phòng Truyền Thông bán thời gian trong tháng 02/2020

GA Hostel & Travel
1. Nhân Viên Làm Nội Dung Cho Các Kênh Truyền Thông GA Hostel & Travel
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    08/03/2020
  • Mức lương:
    Đến 2 triệu VNĐ
Chat