Tuyển dụng 3 việc làm Trưởng Phòng Truyền Thông tại Quảng Nam trong tháng 02/2020

 The Pearl Hội An
1. Quản Lý Truyền Thông (Marcom Manager) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Pearl Hội An
2. Chuyên Viên Truyền Thông (Marcom Executive) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Shilla Monogram Quangnam Danang Resort
3. Nhân Viên Điều Hành Quảng Cáo Và Truyền Thông (PR And Communication Executive) Shilla Monogram Quangnam Danang Resort
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat