Tuyển dụng 472 việc làm truong phong trong tháng 09/2019 - Trang 13

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 472 việc làm truong phong trong tháng 09/2019 - Trang 13
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
121. Trưởng Phòng Kinh Doanh Du Lịch Outbound Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
122. Trưởng Phòng Thanh Quyết Toán Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
123. Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án (Bắc - Trung - Nam) Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
124. Trưởng Phòng Kiểm Soát An Toàn Lao Động Các Dự Án Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  27/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
125. Trưởng Phòng Quản Trị Thương Hiệu (Brand Manager) Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
126. Trưởng Phòng Tài Chính (Finance Manager ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  46 - 58 triệu VNĐ
MegaCEO Group
127. Trưởng Phòng Tự Động Hóa (Automation Chief) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
MegaCEO Group
128. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  41 - 46 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
129. Trưởng Phòng Đào Tạo - Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
130. Trưởng Phòng Chất Lượng (QA Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Ninh Bình...
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
131. Trưởng Phòng Kế Hoạch (Planning Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
132. Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/10/2019
 • Mức lương:
  57 - 69 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Tín Trung
133. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Tín Trung
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH
134. Trưởng Phòng Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhựa Long Thành
135. Trưởng Phòng Kỹ Thuật_Ctd Công ty TNHH Nhựa Long Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nhựa Long Thành
136. Trưởng Phòng Nhân Sự _CHR Công ty TNHH Nhựa Long Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mầm non Little Hands Montessori
137. Trợ Lý Trưởng Phòng Marketing (Marketing Manager Assistant) Trường Mầm non Little Hands Montessori
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
138. Trưởng Phòng DS Solution Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
139. Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Digital Marketing Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
140. Trưởng Phòng Kinh Doanh Giải Pháp Digital Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat