Tuyển dụng 627 việc làm Truong Phong trong tháng 04/2020 - Trang 12

Maison Du Việt Nam Resort & Spa
111. Tổng Quản Lý (General Manager) Maison Du Việt Nam Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Long Hậu (LHC)
112. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Công ty Cổ Phần Long Hậu (LHC)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
113. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
114. Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
115. Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
116. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Optrontec Vina
117. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Phẩm Và Thiết Bị Công Ty TNHH Optrontec Vina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Diamond Home
118. Trưởng Phòng Thiết Kế Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Diamond Home
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Ngọc Nam Phương
119. Event Manager Công Ty TNHH Truyền Thông Ngọc Nam Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV May Mặc Và In Thêu Anh Kiệt Việt Nam
120. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH MTV May Mặc Và In Thêu Anh Kiệt Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Ngọc Nam Phương
121. Account Manager Công Ty TNHH Truyền Thông Ngọc Nam Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Ngọc Nam Phương
122. Digital Marketing Manager Công Ty TNHH Truyền Thông Ngọc Nam Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
123. Trưởng Phòng Đào Tạo Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
124. Trưởng Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
125. Trưởng Phòng Đầu Tư Dự Án Thủy Điện Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
126. Trưởng Phòng Cơ Điện Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông đô thị (Intracom)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kết nối- Châu Âu (Euro-link)
127. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Kết nối- Châu Âu (Euro-link)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Vins Global Fintech
128. Quản Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Vins Global Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
129. Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PG Bank
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Synopex Vina2
130. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat