Tuyển dụng 276 việc làm trưởng phòng đầu tư trong tháng 07/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 276 việc làm trưởng phòng đầu tư trong tháng 07/2019 - Trang 6
TTTM Savico Megamall
51. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính TTTM Savico Megamall
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
TTTM Savico Megamall
52. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính TTTM Savico Megamall
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
54. Chuyên Viên Chính Phân Tích Tài Chính (Financial Analysis Specialist) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
55. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
56. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 23 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
57. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
3S Intersoft JSC
58. Nhân Viên Phân Tích Tài Chính ( Business Analysts) 3S Intersoft JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GDC HÀ NỘI
59. Chuyên Viên Tài Chính Kế Toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GDC HÀ NỘI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
60. Chuyên Viên Phân Tích Ngành Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
61. Chuyên Viên Phân Tích Khách Hàng Cá Nhân Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DEK Technologies Vietnam
62. Senior Business Analyst Công ty TNHH DEK Technologies Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
63. Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Ba) Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
64. Business Analyst Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM
65. Phân Tích Kinh Doanh ( Business Analysis) CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DiCentral Việt Nam
66. Chuyên Viên Phân Tích Kết Nối Công ty TNHH DiCentral Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
67. Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
68. Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GP GROUP
69. Nhân Viên Phân Tích Thông Tin (BA) CÔNG TY CỔ PHẦN GP GROUP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Olam Việt Nam
70. Phân Tích Chi Phí Và Dữ Liệu (Costing & Data Analyst) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat