Tuyển dụng 50 việc làm Trưởng Phòng Đầu Tư trong tháng 11/2019 - Trang 2

Công Ty Cổ Phần Lyn Property
11. Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần Lyn Property
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TPHCM
12. Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TPHCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
13. Thư Ký Phòng Đầu Tư Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam
14. Chuyên Viên Đầu Tư (Investment Executive) Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
15. Chuyên Viên Đầu Tư Cao Cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
16. Nhân Viên Đầu Tư Mua Sắm Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
17. Giám Đốc Đầu Tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
18. Chuyên Viên Cao Cấp Đầu Tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
19. Chuyên Viên Hỗ Trợ - Khối Đầu Tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ngọc Trai Long Beach
20. Chuyên Viên Tài Chính - Đầu Tư Công ty Cổ phần Ngọc Trai Long Beach
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Diligo Việt Nam
21. Chuyên Viên Quan Hệ Đầu Tư Công ty Cổ phần Diligo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
22. Chuyên Viên Đầu Tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
23. Chuyên Viên Đầu Tư (Chuyên Thủ Tục Pháp Lý Dự Án Đầu Tư Bất Động Sản) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
PASSION INVESTMENT
24. Chuyên Viên Đầu Tư PASSION INVESTMENT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
26. Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Đầu Tư Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Giang
28. Kiến Trúc Sư Của Chủ Đầu Tư Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
29. Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Sản Phẩm Bảo Hiểm - Đầu Tư Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Nghệ An...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
30. Phó Phòng Đầu Tư Và Thương Mại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat