Tuyển dụng 2 việc làm Trợ Lý Luật Sư tại Kiên Giang trong tháng 12/2019

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI PHÍA NAM
1. Luật Sư TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI PHÍA NAM
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI PHÍA NAM
2. Thư Ký Pháp Lý TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI PHÍA NAM
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Chat